Agencja Detektywistyczna SCOT

  • profesjonalna grupa detektywów zapewniająca pomoc w ustaleniu faktów lub zebraniu dowodów na okoliczność m.in. zdrady małżeńskiej, majątku współmałżonka, zarobków współmałżonka lub rodzica dziecka, miejsca pobytu dzieci, wiarygodności świadków i innych niezbędnych wiadomości przydatnych w postępowaniu procesowym