Anna Nurkowicz - psycholog

  • pracuję w poradni psychiatryczno-psychologicznej w Gdańsku na stanowisku psychologa

  • ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

  • odbyłam studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

  • uczestniczę w szkoleniu certyfikowanego psychoterapeuty w nurcie Poznawco-behawioralnym w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej

  • pracowałam w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym (RODK) w Gdańsku