Małgorzata Uszpulewicz - kierownik sekretariatu

  • pełnię funkcję kierownika sekretariatu

  • jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

  • biegle władam językiem angielskim

  • w latach 2010-2016 pracowałam na stanowisku kierownika Sekretariatu w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku