Specjalizacja w zakresie prawa rodzinnego

Prowadzenie spraw przed Sądem Rozwodowym w Gdańsku

Prowadzenie spraw przed Sądami Rodzinnymi w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia)

        Pomagamy we wszelkich  sprawach regulowanych przez prawo rodzinne. Adwokat udzieli Państwu wsparcia stosownie do sytuacji, oferując porady prawne, przygotowując dokumentację bądź reprezentując przed sądem i organami administracyjnymi, ewentualnie w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem. W jego kompetencjach leży udzielenie pomocy w związku z regulacjami majątkowymi oraz osobistymi stosunkami wynikającymi z zawarcia małżeństwa, pokrewieństwa, czy powinowactwa, ale również w sprawach karnych z zakresu przestępstw przeciwko rodzinie i opiece.

      Adwokaci z naszej gdańskiej kancelarii pomogą przejść przez trudne sprawy, które obejmuje prawo rodzinne. Rozwody, separacje, adopcje, sprawy alimentacyjne to zadania, z jakimi mierzą się każdego dnia nasi prawnicy. W każdym postępowaniu kierują się dyskrecją i poufnością. Nie oceniają, nie krytykują, nie działają na emocjach. Opierają swoje postępowanie na etyce zawodowej oraz tajemnicy zawodowej, dzięki czemu Klienci naszej gdańskiej kancelarii mogą czuć się przy nich swobodnie.

      Podejmując się prowadzenia postępowania z zakresu prawa rodzinnego, adwokaci w konsultacjach wstępnych proszą o jak najpełniejsze przedstawienie sytuacji. W trakcie współpracy informują, jakie dokumenty będą konieczne oraz jakie decyzje będzie należało podjąć. Od adwokatów mogą Państwo uzyskać niezbędne informacje o przebiegu prowadzenia każdej sprawy regulowanej kodeksem cywilnym.

Przy zachowaniu poufności i dyskrecji powadzimy sprawy:

 • rozwodowe, w tym z orzekaniem i bez orzekania o winie
 • o separację
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o alimenty
 • o podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub po ustanowieniu rozdzielności majątkowej
 • o ustalenie nierównych udziałów w majątku byłych małżonków oraz zniesienie współwłasności oraz rozliczenie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny
 • dotyczące władzy rodzicielskiej (pozbawienie lub ograniczenie) oraz powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • o adopcję
 • o zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa
 • o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy karne powiązane z w/w sprawami

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.