Przy zachowaniu poufności i dyskrecji powadzimy sprawy:

 • rozwodowe, w tym z orzekaniem i bez orzekania o winie
 • o separację
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o alimenty
 • o podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub po ustanowieniu rozdzielności majątkowej
 • o ustalenie nierównych udziałów w majątku byłych małżonków oraz zniesienie współwłasności oraz rozliczenie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny
 • dotyczące władzy rodzicielskiej (pozbawienie lub ograniczenie) oraz powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • o adopcję
 • o zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa
 • o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy karne powiązane z w/w sprawami
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.