Co to jest prawo rodzinne?

Co powinniśmy wiedzieć o prawie rodzinnym?

Co to jest prawo rodzinne? Choć mamy z nim do czynienia praktycznie każdego dnia, z pewnością mnóstwo osób, nie byłoby w stanie od razu wskazać rzeczowej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Jeśli spróbujemy odpowiedzieć na nie najprościej, jak to możliwe, możemy wskazać, że prawo rodzinne to zbiór przepisów, które obowiązują każdego z członków rodziny – od pradziadków, aż po wnuków czy małżonków i innych krewnych.

 

Prawo rodzinne dotyczy zarówno spraw majątkowych, jak i niemajątkowych. Powinieneś wiedzieć również, iż każdy przepis, który wynika z prawa rodzinnego, jest zaliczany do prawa cywilnego. Jeśli chciałbyś się zapoznać z dokładnym brzmieniem przepisów prawa rodzinnego, powinieneś szukać ich w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

 

Jakie wyróżniamy najistotniejsze zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego?

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wskazuje kilka najważniejszych zasad, które możemy traktować jako wytyczne dla wszystkich innych reguł, które w nim obowiązują. Zaliczamy do nich przede wszystkim zasady:

  • dobra dziecka. Nikogo chyba nie powinien dziwić fakt, iż to właśnie dobro dziecka stanowi jedną z najistotniejszych zasad prawa rodzinnego. To ta reguła określa, jakie każde dziecko powinno mieć prawa, czy też wskazuje, jak powinny wyglądać jego warunki odpowiednie do rozwoju oraz mieszkania;

  • ochrony rodziny. Nasze ustawodawstwo przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, aby podstawową funkcją prawa było czuwanie nad dobrem każdej rodziny. Jak wskazują przepisy, to właśnie rodzina, czyli najmniejsza społeczna komórka oraz jej nienaruszalność, powinny być najistotniejsze w trakcie rozwiązywania każdego sporu rodzinnego;

  • uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych. Ta reguła wskazuje fakt, iż priorytetem jest dobro rodziny – ponieważ to właśnie ona jest podstawową komórką społeczną, która może stworzyć więź pomiędzy rodzicami – a później także pomiędzy rodzicami oraz ich dziećmi.

     

Jak podzielony jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy?

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy tworzą trzy najważniejsze elementy, do których zaliczają się działy, omawiające:

  • pokrewieństwo, czyli wszystkie relacje a także stosunki prawne, które dotyczą dalszych członków rodziny;

  • małżeństwo, określające relacje prawne oraz zjawiska, które występują pomiędzy współmałżonkami;

  • kuratelę, która opisuje zasady dotyczące sprawowania opieki nad osobami, które nie są bezpośrednimi krewnymi dla swoich opiekunów.

 

Jakie są najważniejsze pojęcia z prawa rodzinnego, z którymi warto się zapoznać?

Jeśli myślisz o tym, aby zacząć swoją przygodę z prawem rodzinnym – lub zwyczajnie zainteresował Cię ten dział prawa, najlepszym rozwiązaniem będzie zapoznanie się z najistotniejszymi pojęciami, które się w nim pojawiają. Poniżej wyjaśnimy sobie kilka z tych, z którymi każdy zapewne miał kiedyś do czynienia, ale niekoniecznie zostały one odpowiednio omówione – a zdecydowanie warto je poznać.

 

Adopcja

Z adopcją mamy do czynienia wówczas, jeżeli rodzina decyduje się na to, aby przyjąć formalnie do swojego grona niespokrewnioną osobę, która nie ma jeszcze ukończonych osiemnastu lat. W związku z tym, że osoba ta jest jeszcze nieletnia, w świetle prawa powinna zostać otoczona opieką zastępczą, która naturalnie powinna przebiegać we właściwy sposób.

 

Władza rodzicielska

Władzą rodzicielską nazywamy po prostu całokształt praw oraz obowiązków, które rodzice mają względem swoich dzieci. Jak przewiduje nasz system prawny, zarówno matka jak i ojciec „nabywają” władzę rodzicielską w chwili, kiedy ich syn albo córka pojawią się na świecie. Jeżeli jednak ojciec albo matka nie będzie w stanie lub nie będzie mieć możliwości zapewnienia dziecku właściwych warunków do życia, wówczas Sąd może odebrać albo też ograniczyć władzę rodzicielską.

 

Opiekun

Jak wskazują zapisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, poprzez pojęcie opiekuna, możemy rozumieć osobę, która zostanie prawnie powołana do tego, aby opiekować się inną osobą. Opiekę tego rodzaju można rozgraniczyć na opiekę majątkową oraz opiekę niemajątkową. Najczęściej spotykamy się z pojęciem opiekuna w kontekście sprawowania opieki nad dziećmi. Warto wiedzieć jednak, że niekiedy zdarzają się sytuacje, w których istnieje konieczność ustanowienia opiekuna dla dorosłej osoby, która została ubezwłasnowolniona.

 

 

Prawo małżeńskie

Prawo małżeńskie określa cały zbiór zasad, które mają za zadanie regulację tak zwanego pożycia małżeńskiego. Powinno ono obowiązywać od chwili wstąpienia w związek małżeński aż do rozwodu, śmierci jednego ze współmałżonków albo unieważnienia małżeństwa.

 

 

Powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że powyżej przestawione przez nas pojęcia stanowią jedynie ułamek wszystkich, które zaliczają się do tego bliskiego nam i bez wątpienia wyjątkowego działu prawa rodzinnego, a konkretniej – prawa rodzinnego. Chociaż nie możemy stwierdzić, iż w naszym systemie prawnym nie ma żadnych wad, zdecydowanie faktem jest to, że prawo rodzinne znacznie ułatwia nasze codzienne funkcjonowanie oraz pomaga uregulować najważniejsze sprawy pomiędzy naszymi bliskimi i nami samymi.