Rozwód w mojej kancelarii

W opinii adwokatów  i psychologów w skali najbardziej stresujących wydarzeń życiowych dla Klientów
drugie miejsce zajmują rozwody.

     

    Złożenie pozwu o rozwód jest zawsze ostateczną decyzją małżonka, jednak zanim zostanie podjęta, istotne jest, aby znać wszystkie konsekwencje prawne tej decyzji. Przed podjęciem decyzji warto zwrócić się o konsultację prawną do profesjonalnego adwokata rozwodowego w Gdańsku zajmującego się takimi sprawami. Wiedza i doświadczenie mogą pomóc w podjęciu najlepszych możliwych decyzji w zakresie rozwodu, ponieważ ten krok wiąże się nie tylko z rozpadem związku dwojga ludzi, ale również z kwestiami dotyczącymi władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, alimentami, miejscem zamieszkania oraz podziałem majątku oraz rozliczeniem nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i vice versa.

Świetnie rozumiem jaki stres i napięcie wiąże się z postępowaniem rozwodowym. Na przestrzeni kilkunastu lat brałam udział w wielu procesach rozwodowych i wiem, że zawsze wiąże się to z dużymi emocjami i stresem. Wiem również, iż często - gdy emocje opadną, okazuje się, że rozwód był jedyną drogą do odzyskania stabilizacji i spokoju.

 

Sprawy rozwodowe Gdańsk

 

    Sprawy rozwodowe często wiążą się z dużym stresem, który może wpłynąć na trafność osądu sytuacji i decyzje podejmowane przez osoby będące w trakcie rozpadu małżeństwa. Historia każdego małżenstwa jest inna dlatego za każdym razem sprawy rozwodowe wymagają innej strategii i taktyki działania, różne są też cele małżonków, które chcą osiągnąć w sprawie rozwodowej w Gdańsku. Często moja Kancelaria Adwokacka pomaga w szybkim uzyskaniu rozwodu podczas pierwszej rozprawy, jednak zwykle jest to możliwe po wcześniejszych mediacjach i negocjacjach, w których nieodzowny jest udział adwokata rozwodowego po obu stronach sporu.

 

    Jako adwokat występujący w sprawach o rozwód, uczestniczę w mediacjach małżonków lub sama je prowadzę. Gdy oboje małżonkowie są zgodni co do zakończenia małżeństwa, moją rolą jako adwokata rozwodowego jest pomoc w uzgodnieniu warunków ugody związanych z winą rozkładu małżeństwa,  władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi, wysokością alimentów, i często podziałem majątku. Gdy mediacje nie przynoszą efektów lub po prostu trwają zbyt długo, zawsze istnieje możliwość odstąpienia od dalszych mediacji i skierowania sprawy do sądu, przy czym nawet po skierowanu sprawy do sądu, nadal będzie możliwe zawarcie ugody. Z pewnością Sąd będzie przekonywał strony do zawarcia ugody - jeżeli nie uda się zakończyć sprawy ugodą, to ostatecznie rozstrzygnie Sąd.

 

    Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa – przecież chodzi o zamknięcie pewnego rozdziału w życiu i rozpoczęcie nowego etapu. Brak wiedzy dotyczącej przebiegu postępowania rozwodowego może sprawić, że będą Państwo zwlekali z podjęciem  decyzji – w obawie przed wieloletnim i trudnym psychicznie procesem. Oczywiście proces rozwodowy nie jest łatwy, ale z moją pomocą postępowanie rozwodowe będzie przebiegać sprawniej, a Państwo będą dokładnie wiedzieli co się dzieje w postępowaniu i jakie dalsze kroki podejmie Sędzia oraz strona przeciwna. Niebagatelną sprawą jest przygotowanie do złożenia zeznań, ponieważ sprawy małżeńskie z definicji dotyczą małżonków, a więc często świadkowie są świadkami „ze słyszenia” i dlatego właściwe i wiarygodne wystąpienie małżonka w sądzie nabiera szczególnego znaczenia.

 

Adwokat rozwód Gdańsk – przesłanki rozwodowe

 

    W sprawach rozwodowych najważniejsze jest ustalenie, czy w danej sprawie wystąpiły ustawowe przesłanki orzeczenia rozwodu. Główna przesłanka rozwodowa wskazana jest w art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z którego wynika, że do orzeczenia rozwodu przez właściwy Sąd Okręgowy niezbędnym jest, by nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego polega na zerwaniu trzech więzi charakteryzujących każde małżeństwo: duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały wtedy, gdy nie ma widoków na powrót małżonków do wspólnego pożycia. W sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci Sąd weryfikuje także, czy po orzeczeniu rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych dzieci stron.

 

    Pozew rozwodowy może złożyć w sądzie każdy z małżonków przez adwokata rozwód gdańsk. Moja kancelaria adwokacka prawa rodzinnego specjalizuje się w prowadzeniu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku spraw o rozwód. Wyrok rozwodowy na nowo określa bowiem sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, ustala alimenty, kontakty z dziećmi, miejsce zamieszkania dziecka, sposób korzystania z mieszkania przez byłych małżonków oraz ewentualnie (bardzo rzadko) kwestie majątkowe. Wszystkie te kwestie, o ile mają być po myśli Klienta Kancelarii, wymagają udowodnienia w rozumieniu prawa procesowego, a więc materiał dowodowy potrzebny do wykazania tych okoliczności musi być gromadzony szczególnie starannie i często na długo przed formalnym złożeniem pozwu. Niezbędne do tego jest doświadczenie i wiedza zaufanego adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach rozwodowych w Gdańsku.

 

    Sąd orzeka rozwód w przypadku zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zgodnie z doktryną prawa oznacza to ustanie wszystkich więzi fizycznych, ekonomicznych i psychicznych. Stan ten musi być trwały , a także nie może być żadnych widoków na odbudowanie relacji. Podczas rozprawy na wniosek strony ustalana jest również wina w rozwodzie. Kwestia winy jest również ustalana w przypadku, gdy małżonek Pozwany nie zgadza się na rozwód w ogóle. Zapewniam wraz z moim zespołem pełne wsparcie podczas postępowania w którym mój Klient żąda orzeczenia winy. W celu zapewnienia pełnej opieki współpracujemy zarówno z biurem detektywistycznym oraz z psychologami i psychiatrami.
Warto pamiętać, iż Sąd Rozwodowy może odstąpić od orzekania o winie małżonka w postępowaniu o rozwód, jeśli każda ze stron wyraża na to zgodę i nie wnosi o ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W tym wypadku możliwe jest orzeczenie szybkiego rozwodu, jednak jeżeli są dzieci małoletnie to Sąd przeprowadzi wywiad kuratora oraz będzie ustalał kwestię wysokości alimentów. Kwestię kontaktów z dziećmi strony mogą załatawić poprzez podpisanie porozumienia rodzicielskiego. W naszej Kancelarii dysponujemy wypróbowanymi wzorami takich porozumień.

 

Sprawy rozwodowe – Gdańsk

 

    Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego adwokat Małgorzaty Koprowskiej pomoże Państwu przejść przez etap życia jakim jest sprawa rozwodowa (rozwód). Współpracujemy z ekspertami z zakresu psychologii i psychiatrii celem udzielenia wsparcia rozwodzącym się małżonkom oraz dzieciom. Osoby te mają doświadczenie sądowe i wiedzą, w jakim sposób pomóc Klientom znajdującym się sytuacji rozwodu, szczególnie w wypadkach przemocy domowej oraz procedury tzw. Niebieskiej Karty. Prawnik Gdańsk Rozwód zajmie się sporządzeniem pozwu rozwodowego i innych pism procesowych (np. zastrzeżeń do opinii biegłego), będzie reprezentował Państwa w sądzie, a także pomoże w uzyskaniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, ustalenia wysokości alimentów oraz sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

 

      Adwokat Małgorzata Koprowska Kancelaria Adwokacka Prawa Rodzinnego kompleksowo reprezentuje swoich mocodawców w procesie o rozwód. Ze względu na siedzibę Kancelarii w Gdańsku naszą ofertę kierujemy w szczególności do mieszkańców miasta Gdańsk, miasta Gdynia i Sopot, Trójmiasta oraz województwa pomorskiego. Przyjmujemy również zlecenia z innych, nawet oddalonych miast Polski – jest to tym bardziej wygodne, iż rozprawy oraz kontakt z Klientami aktualnie mogą odbywać się on-line.

 

Pomogłam już wielu Klientom w sprawie rozwodowej – adwokat od rozwodów Gdańsk.

 

Sprawa rozwodowa a podział majątku

     Kolejną ważną kwestią, pojawiająca się w trakcie starań o rozwód, jest podział majątku wspólnego małżonków. Może on zostać podzielony zarówno w tracie procesu rozwodowego u notariusza za zgodą stron lub na zgodny wniosek stron, jeśli nie spowoduje to wydłużenia sprawy lub trudności w postępowaniu sądowym o rozwód, jak i po jego zakończeniu w odrębnym postępowaniu. Warto wiedzieć, że adwokat rozwodowy w wyjątkowych wypadkach , może wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym, niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. W Gdańsku postępowania rozwodowe prowadzone są przed Sądem Okręgowym przy ul. 3 Maja 9A w Drugim Wydziale Cywilnym tzw. Wydziale Rozwodowym.

 

Wiem, że to dla Państwa traumatyczne przeżycie, jednak pod moją opieką prawną rozwód będzie mniej stresujący i zakończy się szybciej

 

     Będę reprezentowała Państwa interesy na sali sądowej i poza nią. Na przestrzeni kilkunastu lat zajmowałam się prowadzeniem bardzo wielu spraw rodzinnych, od tych prostszych, po bardziej skomplikowane i wielowątkowe. Jako żona i matka trójki dzieci mam również niezbędne doświadczenie życiowe, które pozwalają mi lepiej zrozumieć Państwa działania lub zaniechania i wytłumaczyć je przed Sądem. Zawsze z należytym szacunkiem i zaangażowaniem oraz zrozumieniem podejdę do Państwa sprawy i dołożę wszelkich starań, aby rozwód był jak najmniej odczuwalny dla Państwa. W przypadku gdy w związku są małoletnie dzieci, jestem zwolennikiem , o ile to możliwe, szukania sposobu polubownego ustalenia wszelkich kwestii istotnych w rozwodzie, oczywiście z należytą dbałością o interesy mojej Klientki lub Klienta.

 

Prawdopodobnie ciągle Państwo rozmyślają, czy jest to właściwy moment na podjęcie działań prawnych lub choćby konsultację prawną.

Proszę pamietać , że te i inne wątpliwości można ze mną omówić na spotkaniu w Kancelarii. Rozmowa ta nigdy nie wyjdzie poza ramy pokoju w Kancelarii, a gdyby się okazało, że związek udało się naprawić, to nikt nigdy się o niej nie dowie, ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej. Proszę o kontakt telefoncizny lub mailowy ze mną, a ja zaproponuję dogodny termin konsultacji, na której porozmawiamy o Państwa sprawie. Przedstawię, jak konkretnie będzie przebiegała Państwa sprawa rozwodowa, jakie dowody należy mieć, jaki wynik prognozuję biorąc pod uwagę już zgromadzone lub przyszłe dowody oraz wskażę ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie trwania postępowania – adwokat od rozwodów Gdańsk.

 

    Wybór adwokata lub radcy prawnego (prawnika), który będzie prowadził Państwa sprawę rozwodową (rodzinną) nie jest wyborem łatwym, ponieważ wielu adwokatów w Gdańsku i Trójmieście deklaruje świadczenie pomocy prawnej z tej dziedziny prawa. Proszę jednak pamiętać, iż moja Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego ma wieloletnią praktykę i specjalizuje się wyłącznie w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu prawa rozwodowego i rodzinnego i to właśnie tej dziedzinie prawa – jako adwokat od rozwodów Gdańsk – poświęcam wyłączną uwagę.

 

     Prowadzenie zbyt długiego postępowania nigdy nie jest korzystne dla Strony, daltego o ile to możliwe, należy wykorzystać możliwość polubownego ustalenia wszelkich szczegółów rozwodu. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji drastycznych jak znęcanie czy innego rodzaju przestępstwo świadczące o winie małżonka. Jako adwokat od rozwodów w Gdańsku upatruję szans w polubownych metodach rozwiązywania sporów. Będą one dla Państwa zdecydowanie tańsze i przede wszystkim sprawią, iż ten etap życia, jakim jest postępowanie rozwodowe, zakończy się szybciej i sprawniej.

 

      Prawo rodzinne, a w szczególności sprawy rozwodowe w Gdańsku, to dziedzina prawa, z którą wiążą się największe obciążenie emocjonalne., ponieważ dotyczą relacji panujących w rodzinie. Staram się w sposób całościowy podchodzić do problemów moich Klientów i wspieram ich również w płaszczyźnie emocjonalnej, ponieważ wiem jak ważny jest ten element współpracy z adwokatem w sprawach rodzinnych i rozwodowych – adwokat ozwód Gdańsk.

 

       Problemy prawne niestety same się nie rozwiążą. Czas gra tutaj kluczową rolę, a jeżeli będą Państwo zwlekać, to mogą nastąpić nieodwracalne negatywne skutki prawne (np. mogą zostać utracone istotne dowody). Dlatego im wcześniej skonsultują Państwo swój problem prawny z naszą kancelarią rozwodową w Gdańsku, tym lepiej dla losów całej sprawy.

 

     Jako adwokat od rozwodów Gdańsk mam świadomość, że poszukują Państwo najlepszego adwokata od rozwodów, który poprowadzi prawę o rozwód. To oczywiste – że chcą Pańswo zabezpieczyć swoje interesy i mieć pewność, że Waszą sprawą rozwodową zajmuje się profesjonalista. Przez okres 12 lat przeprowadziłam bardzo dużo spraw rodzinnych, w tym przede wszystkim spraw o rozwód. Powierzając mi swoją sprawę rodzinną lub rozwodową będą Państwo w dobrych rękach.

 

     Od wielu lat wykonuję zawód adwokata w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku. Podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych zawsze kieruję się dobrem mojego Klienta i dokładam wszelkich starań, aby sprawa o rozwód zakończyla się pozytywnie

     Niektórzy sądzą iż sprawa sprawa o rozwód nie wymaga wsparcia prawnego adwokata. Oczywiście – mogą Państwo sami występować w sprawie, ale czy warto w tak ważnej sprawie dopiero nabywać doświadczenia i popełniąc błędy. Sprawa rozwodowa to zwykle pierwsza i ostatnia sprawa sądowa w Państwa życiu, więc nie warto eksperymentować. Wsparcie doświadczonego pełnomocnika jest nieocenione w takich sytuacjach – wiedzą o tym ci którzy nie skorzystali z pomocy prawnej i są „mądrzy po szkodzie” - ewentualne błędy i zaniedbania mogą okazać się bardzo kosztowne i są nie do naprawienia – od wyroku sądu rozwodowego nie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, a wynik sprawy o rozwód lub innej sprawy rodzinnej będzie oddziaływał na wiele lat życia. Czy warto zatem eksperymentować ?

 

Te i inne zagadnienia możemy omówić podczas spotkania w mojej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku. Przeanalizuję Państwa sytuację i zaproponuję najlepsze rozwiązania na bazie mojego doświadczenia i wiedzy, tak abyśmy mogli wspólnie osiągnąć ustalony cel.

 

Serdecznie zapraszam        

 

adw. Małgorzata  Koprowska     

 

 

     
 
Rozwód gdańsk, adwokat rozwód gdańsk, prawnik gdańsk rozwód, prawnik rozwody gdansk, rozwody gdańsk, adwokat ds rodzinnych, adwokat gdańsk rozwody, adwokat rozwod gdansk, prawnik rozwodowy, rozwod gdansk, rozwody gdansk, adwokat gdańsk rozwód, adwokat gdansk rozwod, dobry adwokat gdansk rozwod, dobry adwokat gdańsk rozwód, skuteczny adwokat gdansk rozwod, skuteczny adwokat gdańsk rozwód