Pomoc prawna w sprawach transgranicznych

(Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania i inne)

Pomagam moim  Klientkom i Klientom w sprawach transgranicznych  - w sprawach rozwodowych (orzeczenie rozwodu)  i rodzinnych (opieka nad dzieckiem, alimenty, uznanie ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa, porwania rodzicielske). Sprawy takie są prowadzone według prawa procesowego polskiego ale czasami ma zastosowanie prawo materialne obce (angielskie, niemieckie, ukraińskie lub inne).  W przypadku nieobecności strony lub uczestnika (męża, ojca, partnera), korzystamy z pomocy międzynarodowej w sprawach prawnych w ramach stosownych konwencji międzynarodowych  lub ustanawiamy kuratora procesowego.

Szczególnie dużo mam Klientek lub Klientów z terenów Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy. Sprawy na rzecz Klientek z Ukrainy są prowadzone we współpracy z adw. Andrijem Bondarem, adwokatem ukraińskim w Gdańsku (www.adwokatbondar.pl), zgodnie z Umową między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993.

 

Допомагаю своїм клієнтам у транскордонних справах – при розлученні (розлучення) та сімейних справах (опіка над дітьми, аліменти, визнання батьківства, відмова від батьківства, викрадення батьків). Такі справи розглядаються згідно з польським процесуальним правом, але іноді застосовується іноземне матеріальне право (англійське, німецьке, українське чи інше). За відсутності сторони чи учасника (чоловіка, батька, партнера) ми користуємося міжнародною допомогою у правових питаннях відповідно до відповідних міжнародних конвенцій або призначаємо офіцера пробації.

 

Особливо багато у мене клієнтів з Німеччини, Великої Британії та України. Справи для клієнтів з України ведуться у співпраці з adw. Андрій Бондар, український адвокат у Гданську (www.adwokatbondar.pl), згідно з Договором між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, підписаним у Києві 24 травня 1993 року.